PLEET

Environment

Opsamling af energiforbrug

PLEET Environment – Opsamling af energiforbrug

Ofte ved man ikke hvor energien bruges i ens produktion – det kan være noget, man medtager i beregningen af en opgaves pris som et kvalificeret gæt.

Om det er direkte brug af el, vand eller måske trykluft, så er det vigtigt at have valide måledata for at kunne handle effektivt på de stigende krav til dokumentation af forbruget.

Med PLEET og vores Environment-modul, er det muligt at få opsamlet det aktuelle energiforbrug – både el, vand eller måske også trykluftforbrug, med en opløsning på et minut – 24/7.

Når der kontinuerligt opsamles forbrug på en produktionsmaskine eller linje, får man en forståelse for fordelingen af energiforbruget. Både når der produceres, men også når maskinerne står standby.

Rigtige data er afgørende for ESG-rapportering fra produktionsvirksomheder af flere årsager. Først og fremmest er troværdighed og tillid på spil, da fejlagtige oplysninger kan underminere virksomhedens omdømme. Korrekte data muliggør også effektiv beslutningstagning og risikostyring, hvilket er afgørende for at minimere miljømæssige, sociale og styringsmæssige risici.

Desuden tillader de benchmarking og præstationssporing over tid, hvilket hjælper med at identificere områder til forbedring. Opfyldelse af lovgivningsmæssige krav og styrkelse af interessentrelationer er yderligere fordele ved korrekte data, da de sikrer overensstemmelse og bidrager til tillidsopbygning.

Samlet set er rigtige data en grundlæggende forudsætning for en pålidelig, effektiv og troværdig ESG-rapportering, der understøtter virksomhedens bæredygtighedsstrategi og forretningsmæssige mål.

Vi kan kommunikere med langt de fleste bi-målere på markedet, så hvis I allerede har energimåling på jeres maskiner/linjer, så kan vi sikkert genbruge disse.

Med PLEET Environment-modulet får du et værktøj, der giver dig et logisk og systematisk overblik over jeres forbrug på enten:

 • Et ordrenummer.
 • En bestemt maskine eller linje.
 • Over en bestemt periode.
 • Total på en afdeling eller maskingruppe.

Når man kan dokumentere energiforbruget, på tværs af maskiner/linjer, ned på en enkelt ordre, så kan man også begynde at se på hvilken CO2 udledning en bestemt ordre har haft.

Med PLEET Enviroment modul er et let at komme i mål.

Med få tryk kan der genereres en rapport, der viser det samlede forbrug på en ordre – helæe vejen igennem produktionen.

Man kan med PLEET opsamle:

 • Elforbrug.
 • Vandforbrug
 • Luftforbrug

Kort sagt, alt hvad man kan måle kan vi implementere i PLEET.

Med PLEET rapporterings fuktion kan data nemt udtrækkes som f.eks

 • Samlet energiforbrug.
 • Estimeret CO2 ækvivalent.
 • Samlet energiforbrug på en ordre på kryds af forskellige maskiner.
 • Samlet energiforbrug på en maskine over tid.

Hvorfor er PLEET-Environment et stærkt modul til jeres CO2-regnskab?

Klik på pilene for at folde forklaringerne ud.

Udviser miljøansvar

Ved at registrere miljøpåvirkningen i jeres firma, viser I at man tager sit ansvar for miljøet alvorligt. Dette er vigtigt for både interne og eksterne interessenter og kan forbedre virksomhedens omdømme.

Opsamling af energiforbrugsdata giver muligheder

Opsamling af energiforbrugsdata giver mulighed for at finde ineffektive processer og områder, hvor energibesparelser kan opnås. Dette kan føre til omkostningsbesparelser og reducere firmaets CO2-aftryk.

Lever op til de nye ESG krav

Med de nye ESG krav kan det være svært at dokumentere, at man lever op til krav fra både lovgivningen og fra kunderne,  hvis ikke man opsamler data om sit energiforbrug.

Hjælper med at optimere på mange parametre

Data om energiforbrug hjælper med at optimere ressourceallokeringen. Det hjælper også med at reducere spild, forbedre effektiviteten og øger produktiviteten.

Oversigt over energiforbrug pr. ordre pr. linje

Energiforbrug

Historisk overblik over samlede forbrug på alle maskiner

Historik Pleet

Realtidsoversigt over energiforbrug på alle maskiner

realtidsoversigt

Få data til jeres CO2-regnskab

 

Alt dette er let og simpelt i PLEET. Med få tryk kan der genereres en rapport, der viser det samlede forbrug på en ordre.
Derudover kan der genereres en rapport der viser

 

 • Samlet energiforbrug.
 • Estimeret CO2 ækvivalent.
 • Samlet energiforbrug på en ordre på kryds af forskellige maskiner.
 • Samlet energiforbrug på en maskine over tid.
CO2 rapport

Har du spørgsmål? - Kontakt os i dag