PLEET Stop

Registrér produktionsstop og få overblik

PLEET Stop – Brug PLEET til at få overblik over dine produktionsstop

Det er i detaljerne sandheden ligger – derfor er det også vigtigt at vide hvorfor tingene er som de nu en gang er, og hvad man evt. kan gøre for at ændre det. Med PLEET Stop-modulet kan vi registrere, hvornår og hvor længe din produktionsmaskine står stille, og operatøren kan hurtigt og simpelt registrere årsagen blot med et enkelt tryk.

Når man begynder at få et overblik over de opsamlede stop og kategoriseret dem i årsager, så begynder man også hurtig at se et mønster.

Det er her PLEET viser sit værd. Med det unikke og intuitive analyseværktøj, kan man hurtigt og nemt begynde at analysere på de data man har opsamlet, og dermed begynde at planlægge tiltag for at afhjælpe de mest oplagte stopårsager.

At kende årsagen til maskinstop hjælper med at sikre en mere effektiv, økonomisk og pålidelig produktionsproces, hvilket er afgørende for at opretholde konkurrenceevne og succes i mange brancher.

5 gode grunde til at kende årsager til produktionsstop

Klik på pilene for at folde forklaringerne ud.

Du kan hurtigt genstarte produktionen

Når du kender årsagen til maskinstoppet, kan du hurtigt træffe de nødvendige foranstaltninger for at genoprette produktionen. Dette reducerer nedetid og øger produktiviteten, hvilket kan have en direkte indvirkning på virksomhedens bundlinje.

Du kan minimere ekstra omkostninger

Uplanlagt maskinstop kan føre til øgede omkostninger som følge af tabt produktion, overarbejde og muligvis behovet for at reparere eller udskifte udstyr. Ved at kende årsagen kan du minimere disse ekstra omkostninger.

Nemt at planlægge vedligeholdelse

Viden om årsagen til maskinstoppet gør det lettere at planlægge vedligeholdelsesarbejde og produktionsplaner for at undgå fremtidige afbrydelser.

Det styrker dine forretningsrelationer

Konstante maskinstop kan påvirke din leveringstid og pålidelighed over for kunder og leverandører. At være i stand til at håndtere disse situationer professionelt og effektivt styrker dine forretningsrelationer.

Du undgår spildtid på fejlfinding

Ved at diagnosticere problemet præcist kan du undgå spild af tid og ressourcer på at løse forkerte problemer. Dette hjælper med at optimere brugen af arbejdskraft og reservedele.

Oversigt over årsagsfordeling for stop på hver enkel produktionsmaskine

Pleet årsagsfordeling

Overblik i realtid over produktionen

Realtid over produktion

Skærmgrafik ved den enkelte maskine

Effektivitetsoverblik PLEET

Udtræk statistik på stopårsager til efterfølgende analyse i f.eks. Excel.

Statistik stop

Hvordan bruger du PLEET til at opdage, at maskinen er i stop og til at genoprette produktionen?

Der findes i princippet tre metoder til at se, om jeres maskine er i stop og til at finde årsagen.
Valget af metode i den enkelte situation afhænger blandt af maskintype, kompleksitet og jeres ønsker.

Metode 1

En operatør ser at den er stoppet og registrerer nu årsagen ved at trykke på stopårsagen på PLEET-terminalen.

Metode 2

Man bruger et PLEET-indgangsmodul, som registrerer, at køresignalet forsvinder og maskinen derfor er i stop. Årsagen kan operatøren så enten med det samme vælge på skærmen, eller senere redigere fra ”Ukendt årsag” til den faktiske årsag.

Metode 3

PLEET er direkte forbundet til styringen i maskinen. Derigennem henter PLEET den aktuelle status.  Her kan du se om maskinen kører, hvis maskine er i stop, kan PLEET fortælle stopårsagen.

Første skridt mod visning af jeres OEE

Når vi opsamler stoptid og stopårsager, så har vi 1. del til beregning af OEE.  Læs mere om at digitalisere jeres kvalitetssikring under PLEET PFP så vi også kan opsamle jeres kvalitet. Når PLEET kender jeres produktionsplan, bliver det et rigtigt stærkt værktøj. Læs om hvordan PLEET kan integreres med jeres ERP system under PLEET ERP.

Har du spørgsmål? - Kontakt os i dag